SINOPSIS BUKU

SINOPSIS BUKU

40 HARI BISA KE BAITULLAH

Menunaikan ibadah ke Tanah Suci, merupakan kristalisasi impian setiap muslim dari seluruh dunia. Namun, begitu banyak umat Islam yang belum dapat menunaikan ibadah ke Tanah Suci dikarenakan terkendala dengan masalah biaya. Bahkan, tidak jarang bagi mereka yang sudah memiliki kecukupan secara materi, belum juga menunaikan ibadah ke Tanah Suci dengan alasan “Merasa Belum Terpanggil.”

Perkara menunaikan ibadah ke Tanah Suci mutlak semata-mata atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tetapi, manusia berkewajiban untuk berikhtiar, berdoa dan istiqamah dalam beramal shaleh. Siapapun yang memiliki keyakinan akan kuasa-Nya disertai dengan niat dan tekad yang kuat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci, pasti akan memperoleh jalan untuk mencapainya.

Motivasi penulisan buku ini dilatar belakangi oleh pengalaman penulis sendiri dengan semangat untuk bersyi’ar mengajak umat Islam menjalankan ibadah ke Tanah Suci dan berziarah kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Buku ini Insya Allah akan memberikan solusi secara komprehensif mengenai tuntunan pelaksanaan Riyadhah Amaliyah, dengan menggunakan 4 Asas Riyadhah Amaliyah, yaitu Tanamkan Niat Dan Teguhkan Keyakinan di Dalam Hati, Bersungguh-sungguh Dalam Berdoa, Menyempurnakan 3 Jurus Ikhtiar Bumi dan Tawakal Dengan 12 Jurus Pembuka Pintu Langit yang dijalankan dengan istiqamah selama 40 hari.

Semoga buku ini dapat membantu mewujudkan keinginan para pembaca untuk segera menunaikan ibadah ke Tanah Suci atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta’ala dengan meraih kemabruran dalam beribadah. Aamiin.